Lezing ‘Voor wat hoort niks’ door Marc Siepman

Op [datum en tijd] geeft Marc Siepman de lezing ‘Voor wat hoort niks’ in [plaatsnaam]. Siepman leeft sinds 2014 met zijn gezin van donaties.

Hoe kan het zijn dat we in een wereld leven met zoveel overvloed, maar dat er nog steeds armoede, honger en slavernij is? We gaan gebukt onder gecreëerde schaarste, oorlog, concurrentie, vervuiling, klimaatverandering, gebrek aan verbinding en zingeving en vele andere problemen. Waarom concentreert geld, en daarmee de macht, zich bij slechts enkele mensen?

We leven in een tijd waarin bijna iedereen toegang lijkt te hebben tot wonderbaarlijke technologie, maar veel mensen amper toegang hebben tot de basisvoorwaarden voor het leven: water, grond, gezond voedsel, schone lucht en verbinding met anderen. Zelfs een dak boven het hoofd is niet gegarandeerd, terwijl de kantoren leeg staan en er steeds meer bijgebouwd worden.

Geld is niet meer het middel, maar het doel geworden. Kunnen we nog beslissingen nemen zonder aan de factor geld te denken? Siepman denkt dat we met een frisse kijk op de toekomst de problemen kunnen oplossen en legt dat graag uit in deze interactieve lezing.

De lezing wordt gegeven in [naam locatie, adres, plaatsnaam]. De lezing begint om [begintijd] uur en zal rond [eindtijd] afgelopen zijn. Een bijdrage in de onkosten wordt zeer op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

Meer informatie kunt u vinden op marcsiepman.nl en [andere website].
Aanmelden kan via [e-mailadres, telefoonnummer of website].